• Archief titels van Het Voortijdig Testament

   

   http://deblogfilosooftheblogphilosopher.skynetblogs.bede blog per titels :

   

   

  de blog, ontstaansgeschiedenis 'het voortijdig testament'

   

  http://users.skynet.be/octo/index.html

  http://filosofischverzet.skynetblogs.be/

  http://bloggen.be/conscience2008

  http://filosofischverzet2.skynetblogs.be/

   

   

  http://deblogfilosofen.skynetblogs.be/

   

  http://dichterbijdeziel.skynetblogs.be

            http://heerlijkoverliefdepennen.skynetblogs.be en linken 

   

  http://blogkunstenaar.skynetblogs.be/

  http://deblogkunstenaar.skynetblogs.be/

   

  http://noemgodgewoonhetleven.skynetblogs.be/

   

  http://octosfilo-poeziepaginas.skynetblogs.be/

   

  http://blogkunsten.skynetblogs.be/

  http://blogverzet.skynetblogs.be

  http://poezietievefotoquotesvertelsels.skynetblogs.be/

  http://filosofischverzet.blogspot.be/

   

   alle linken :  http://voortijdigtestament.skynetblogs.be/

   

  Engelstalige vertalingen-English translations het Voortijdig testament :

  http://closertothesoul.blogspot.be/

  http://closertothesoul.wordpress.com/

  http://talespoemsessays.blogspot.be/

  http://bloctaafblogartist.webs.com/

  http://bloggen.be/conscience2008/

  http://the12commandments.blogspot.be/

  http://7internationalblogs.skynetblogs.be/

   

  filosofisch verzet and philosophical resistance op Facebook , YouTube and Vimeo and Daily Motion  : search via Google zoeken

   

   

   https://www.facebook.com/filosofisch.verzet

   

   

   poetry on music thanks to Frank L. and a Medium Havare Film

  :https://archive.org/details/Mediumhavare2010Walden

  Het voortijdig testament         http://hetvoortijdigtestament.skynetblogs.be

   

  Deel O  Bijzondere Energie

   

  Simpel als een stilstaand beeld in een emmer water                                p2

  STUDIE BIJZONDERE ENERGIE

  Er was dus toch leven na de dood                                                                   4    

  Gedichten -Citaten                                                                                             15

  De tekenen overleven hen                                                                                19

  Lezersreactie op bewustzijn als straling                                                           20

  Leren beseffen wat de geest is                                                                          21

  Naar de kern van het wezenlijke                                                                       22

  Vanwaar we komen                                                                                                                            23

  Zegen het nieuwe jaar ook zelf                                                                         26

  Aan onze depressieve medemensen

  Waar de bisschop wel en niet een punt heeft                                  27

  God, dat zijn de anderen                                                                                                  29

  Morgen kan ze er niet meer zijn                                                                        30

  Het verdriet om zijn broer                                                                                  32

  Je ziel zit ook bij wie je ze gaf, geeft, zult geven                              33

  Spreken met ouderen                                                                                                       

  Celibaat en andere praat    

  Baltimore-tekst (niet van octo)                                                                          34

  Vliegen zonder vleugels

  Genetische wijsheid                                                                                                          35

  Telepathie                                                                                                                                          

  Weer tussen het vorige schrijven en dat van nu                             36

  Gewoon wat mensen ondereen, meer moet niet                             38

  Dennenwezens in de sneeuw                                                                                           40

  Symbolische fantasieën                                                                                                    41

  Kreta 2012                                                                                                                                           42

  A. PARANORMAAL ROMANIDEE

  B. STARTDOCUMENT (1-44 axioma’s               )                                              49

  C. INNERCOMMUNICATION TOOLS (240)                                      51

  how to create a Collective Conscious Union movement                        61

  D. Filosofie, engagement en alle literaire stijlen                                     62

  Everyone has a name                                                                                                                                          

  E. Bijzondere Energieën                                                                                                                                                            65

  New set of statements                                                                                                                                                               68

  Some words to consider                                                                                                                                                           71

  In the begining                                                                                                                                                                                                       72

  The energy of consciousness plays a telepathic game                                                         73

  not easy to be a messenger                                                                 75

  Between soul and spirit                                                                                                        76

  ‘In the Light of Truth’                                                                                                                                                                        79

  Quotes                                                                                                                                                                                                                           81

  Losing loves                                                                                                                                                                                               85

  Men is his own captain of the boat                                                                                                                                        86

  Bio jealousy                                                                                                                                                                                              87

  This is I                                                                                                                                                                                                                                

  Little trips                                                                                                                                                                                                  

  Economy’s daughter                                                                                                                                                                           87

  Looking for a religious experience                                                                                                                                            90

  Living in Belgium                                                                                                                                                                                  92

  Hello, I’m a blogartist                                                                                                                                                                       92

  THE 12 COMMANDEMENTS                                                                                                                                                            93

  People                                                                                                                                                                                                                                   94

  To everyone who is open for it                                                                                                                                                    95

  Some important notions about love                                                                                                                                       97

   

  Closer to the Soul, intro                                                                                                                                                                                           100

  A 400 year jump                                                                                                                                                                                    104

  To be or not to be, but what is to be ?                                                                                                                                  106

  That morning                                                                                                                                                                                                                  108

  Ties needing to get purified                                                                                                                                                           109

  Everything is recent                                                                                                                                                                             113

  Strange developments between human beings                                                                                                                115

  Afscheid van het zoeken                                                                                                                                                                                          116

  Een andere catechismus                                                                                                                                                                                           118

  Planetary News                                                                                                                                                                                                              122

  Huanchen Daoren,400 years ago                                                                                                                                              124

  Met licht spelen                                                                                                                                                                                                             125

  Je roerde alles tot dicht in de kern                                                                                                                                                                   128

  Eindelijk erachter gekomen

  Korter bij het leven en de dood                                                                                                                                                   130

  Uit archief (nog te rangschikken plus studiewerk)                                                                                 132

  The saviour of the Dios-image, but not in the same way                            149

  Who are we and what are we doing here ?                                                                                                                                     152

  Nieuwe bevindingen                                                                                                                                                                                                                    153

  PHILOSOPHICAL INTRODUCTION NEW SERIES

  First serie : http://deblogfilosofen.skynetblogs.be

  1. introduction 2. how providence works             3. As my father used to say  156     vriendschap-liefde 158 linken 

  Positief onverschillig evenwicht  157  onverschillig evenwicht 161 Welk verhaal blijft  te vertellen  Klamp je niet vast aan eigen onheil    162  Over de maat, overmaat 163  Het voortijdig testament   -linken : 158-160

   

  The latest testament,part VII  http://hetvoortjdigtestament.skynetblogs.be

  English edition, essays, poems, stories

  They said he would send us the holy spirit       1

  INNERVOICE                                                           2

  Light on our life. Light up our life           3

  Some words to consider                                                              5

  In the beginning

  The energy of consciousness plays a telepatical game with our telepatical and other exchanges 

  The heat is gone                                           6

  New couple

  Left my wood one day                                 7

  Back in my wood

  not easy to be a messenger                        9

  Between soul and spirit

  ‘In the Light of Truth’                                                                         13

  Quotes                  15

  Losing loves             18

  Men is his own captain of the boat      20

  Bio-jealousy 

  This is I              21

  Little trips

  Looking for a religious experience        21

  Living in Belgium

  the 12 commandments      24

  People         25

  To everyone, who is open for ‘it’

  So there really was life after death.   28

  Some important notions about love    50

  Closer to the soul intro                 53

  A 400 year jump             58

  to be or not to be, but what is 'to be' ?

  That morning      61

  everybody has a name      62

  Everything is recent      65

  Strange developments between human beings      66

  I.Ties needing to be purified (A-H :      http://achjadeliefde.skynetblogs.be  )                       68

  J. Love and the spiritual world      71

  K. Further personages in the ancestral and present telepathy sphere       73

  L. Island with a symbolic meaning     76

  M.Ancestral telepathy     77

  N. Closer to the spirit   83

  P.some words to consider      97

  A few English :                                http://talespoemsessays.blogspot.com/

  The trouble with being very conscious and writing     98

   PHILOSOPHICAL INTRODUCTION NEW SERIES

  First serie : http://deblogfilosofen.skynetblogs.be

  1. introduction     103

  2. how providence works

  3. As my father used to say   104

  how to create a Collective Conscious Union movement    105

  Economy’s daughter Social married a guy named Politics      112

  you call yourself a president ?     106  (poems)

  while it is so silent here...

  disarmement

  to the new generation

  Middle East Madness

  Detroit's protest against the invasion

  questions for workers

  INNERVOICE-EVERYBODY HAS  NAME

   

  Planetary News 2040   112

  LESSONS  FROM  HISTORY     114

  OPAA :  Octo's Politcal Analyses & Alternatives 

   

  +++THE IMPORTANCE OF DEVELOPING AN IDEOLOGICAL METHOD

  +++REVOLUTIONS SO FAR WERE OF A REFORMIST NATURE

  +++WORKERS ADMINISTRATIAN AND HIERARCHY VERSUS BOURGEOIS STATE AND BOURGEOIS DEMOCRACY

  +++A CHANGE IN ATTITUDE

  C.O.N.S.C.I.E.N.C.E. , the Committee for New Simultaneous International Elections ,Necessary to Create more Equality

  PROPOSES YOU TO VOTE ON

  A COLLECTIVE ALTERNATIVE

  Peace will come in the hart of the one with the honnest soul.  135

  Philosophy                     136

  English poems & new quotes        137

  Intro-octo politico

  madness

  voting

  SONG FOR THE WORKER

  text for the worker

   

  http://filosofischverzet.skynetblogs.be 500artikels,essaysto be continued on facebook and in a new novel and practice

   

   

   

  HET VOORTIJDIG TESTAMENT DEEL 1 :filosofische achtergronden

   

  hoe ' filosoferen' zingeving wordt

  1--de filosofie staat weer voor een revolutie.                                 pagina 2    

  2--filosofie, geschiedenis en kunst als voedsel voor de geest.        6

  3--filosofisch voorspel, de geest één met de stof.                          7

  4--de hoofdreden waarom wij bestaan.                                        9

  5--het leven is een eindeloze test (overzicht geschiedenis filosofie)12

  6--de zin van m'n levenskrachten.                                                 21

  7--wie we waren.                                                                         21

  8--nu.                                                                                         24

  9--het positieve dat het negatieve niet voeden mag.                        25

  10--het oorspronkelijke in ons.                                                         26

  11--waarom nog schrijven.                                                              27          

  12--het heden als proefbuis.                                                          29

  13--leren door uitwisseling.                                                          29   

  14--vijftig geworden.                                                                   34

  15--de snelheid van licht en de mikrikosmos.                                   35

  16--het bewijs van het eeuwige leven.                                             35

  17--in den beginne was er het woord en de wetenschap.                  40 

  18--het bestaan.                                                                           41

  19--de symboliek in gebeurtenissen, woorden en beelden is materie-verwant.42

  20--woorden als tekens van een teken.                                           42

  21--handleiding tot het begrijpen van de werkelijkheid.                      44

  22--over verschillen tussen godsdiensten.                                      45

  23--evolutie in het bewustzijn.                                                     49

  24--ach mens.                                                                         49

  25--'t is niet makkelijk om hier nu boodschapper te zijn.teatermonoloog51

  26--theatermonoloog 'hier staan we dan'.                                  52

  27--ook jij kunt de wereld veranderen.                                        57

  28--vanwaar we komen.                                                             57

  29--doodongewoon.                                                                   60

  30--er was dus toch leven na de dood.                                       62

  31--roman voor de rode man.                                                   75

  32--geen slaven van negatieve emoties blijven.                         85

  33--innerlight 1 :degrees.                                                       87

  34--innerlight 2 : everything = evolution of energy.                    88

  35--sallaam camerades frères.                                              90

  36--against fanatism.                                                            91

  37--the way life operates.                                                    92

  38--special kinds of observations.                                                                       93

  39--you can change the world.                                                                            95

  40--were we come from.                                                                                     96

  41--there was life after dead.                                                                              98

  42--innercommunication-tools.                                                                           99

  43--we were also family, friends and lovers.                                                    106

  44--hello humanity                                                                                          114

  45--vous pouvez changer le monde.                                                                115

  46--d'où on vient                                                                                              11647

  47--.het lijkt soms verboden om verliefd te worden 48spirit.teor.deel nul en 7HVTes.

   

  Deel II Heerlijk over liefde pennen

  In hoeverre passen we bij mekaar ?              1

  Liefde,een  beperkt en onbeperk begrip  2

  Hoe ex is ex ?   3

   

  Sfeervolle eindejaarsfeesten en sabotage  4

  Iedereen wachten zijn eigen wegen, terugkeren en weer inslaan    5

  liefde, een biljarttafel met cols 7

   

  Omkunnen met partners in een put  7

  Heerlijk of cynisch over liefde pennen ? 7

  Bio-jealousy     8

  Relatieproblemen. Methodes van vroeger en nu      9

  Aan mekaar vastgemaakt      13

  Ach ja, de liefde, prehistorie                       15

  Ik intiem me, ik intiem jou.

   

  Het beleven van het bewuste wezen in jezelf, ben je zelf        18

  cirkels zijn rond, driehoeken soms onvermijdelijk    21

  Some of Willekes Writings    24

  .A.T open of L.A.T. toe ?   28

  Looking for a religious experience

  Levenswijsheden, het internetcircuit   29

  Herinnering aan een éénmalig gesprek   31

  Laat maar komen !  32

  Liefde, tegenovergestelde van lijden en wanhoop

  Zanguur of Klaagmuur. Intens gedicht  34

  Huidnood  36

  De ene sex is de andere niet.  36

  Vanuit de diepte van jaren afwezigheid     37

  Erotisch ballet in dicht in acht delen   40

  Liefdes verliezen en zielen die heengaan 48

  ach ja, de liefde

   

  A.Harmpie    56

  B.Harm en Martina    67

  C. het leven, genoegens en strikken  106

  D. Ach ja, de liefde    109
  deel 1. dromen van 1 en voor altijd op weg naar een ex ?
  °de pubervriendinnetjes
  °het instituut huwelijk
  °Martin en Martina
  °de LAT-relaties
  deel 2. Willeke
  °prelude
  °de niet-klassieke driehoek
  °het houten ruimteschip
  °Wil Willeke ?
  °Roman voor de blauwe man
  °De zomer van 1994 was ondertussen al voorbij
  °voor mevrouw B
  deel 3. met welke woorden zal ik je ziel verblijden
  °met welke email- woorden zal ik je geest wat verlichten ?
  °het lijkt soms wel of het verboden is van verliefd te worden
  °tijd, relativiteit en liefde
  °de aarde, strafkamp of gelukoord ?

  E.deel 4. Astra Nova    225

  de kern

  Het lichtje in de vijver       227

  Geachte Lezeressen           230

  Wat brengen ons scheidingen  ?       232

  Indonesian night               235

  literature critic for the Daily Post      238

  Nacht van de oorbellen met ogen, bij het weerzien      240

  Wandeling door de Hagelandse Provence     244

  Een intieme relatie kan zowel met als zonder erotica.      248

  F. voorspelen en epilogen     265

  Wat zijn samenlopende levenslijnen ?                      284

  Hoe leden en lijden en verblijden we ons toch allen.     287

  brief aan een afwezige                                                    289

  Vriendenraad                                       295

  Een nieuw hoofdstuk, liefst niet met de oude ingredienten     303

  Het beleven van het bewuste wezen in jezelf, ben je zelf   313

  G. moeilijke partners, ideale uitdagingen Atlas ?  316

  H. Nood aan vrouw    318

  I. Ties needing to be purified 321

  J. Love and the spiritual world  324

  K. Further personages in the ancestral and present telepathy sphere   326

  L. Island with a symbolic meaning   327


  M. Ancestral telepathy   330

  N. Closer to the spirit   335

  O. So there really was life after death; life it self 350

   P. some words to consider  359

  Q. Levens en Verbanden    359

  R.  TELEPATIE –genetische wijsheid-vliegen zonder vleugels (uitleg ZIE DEEL NUL HET VOORTIJDIG TESTAMENT)     360

  S. Het probleem   (zie ook Z ‘paranormaal romanidee voortijdig testament deel nul vooral en zeven)  361

  T.  The trouble with being very conscious and writing  http://talespoemsessays.blogspot.com

  U. Afscheid van het zoeken _afstand van het voelen   369

  V. citaten     375

  W over de platonische en andere liefde tussen mensen  382

  X. Verbonden Verboden     393

  Y Positief onverschillig evenwicht    393

  Z Welk verhaal blijft er te vertellen ?  395

  Klamp je niet vast aan je eigen onheil

  Over de maat. Overmaat

  “Wat doe je” ?

  Aan mekaar vastgemaakt

  ‘notebook’

  Zijn Boek

  Eindelijk er acht-er gekomen !

   

  Het voortijdig testament deel VIII -theatermonologen

  DE MENS EN ZIJN BESTEMMING     1

  Aan iedereen                                            2

  Ach mens !                        4

  theatermonoloog 'kiezen voor Mensela'   

  GEACHTE MEDEMAATSCHAPPIJER       8

  aan de verdeelde kinderen der natuur    18

                                                

  in verband met je vraag naar deelname aan gemeentelijke verkiezingen  20

   

  Boodschap van de planeet Krito                                                        25

   het leven is een eindeloze test  (theatermonoloog  over de geschiedenis van de filosofie)      29

  hier staan we dan, eeuwig oud,voor altijd jong (kabaret)    41

  Wereldgenoot    45

  Enkele belangrijke notities over liefde   47  Het voortijdig testament : deel III http://filosofischverzet.skynetblogs.be   (op blog ook per steekwoord opvraagbaar en per link)

  Enkele voorbeelden

  Archief

  ·         Google + paus=onfeilbaarheid ?

  ·         Leidt ze niet in bekoring !

  ·         Geen Genetisch Gepruts ! GGG.

  ·         Gedichten Filosofisch Verzet

  ·         Populistische Populaire Partijen PPP

  ·         Blogvrienden,Belangrijke Buurtwerkers

  ·         Tegenwoordige & Toekomstige Testament.TTT

  ·         Negatieve Emotionele Energie. N.E.E.-tips !

  ·         Onverwachte Vormen van Crisisverzet

  ·         Oude gedachten blijven opdringerig bezig

  ·         Jan Decleir in Slumdog 2 !!

  ·         Droomgesprek bij keukentafel. Voor Jaap

  ·         Heil de 'economische' oorlog ??!

  ·         Partnerkeuzen, adviseren de leuze ?

  ·         Het zoekend wezen achter de sluier

  ·         Schrootpremies en andere tekens des tijds

  ·         Filosoferen over hoofdwaarden van geld

  ·         De mens en z'n blote angsten

  ·         de vader en het einde

  ·         Israëlische kiezers niet goed bezig.

  ·         de duizendjarige eik

  ·         Fabel van mieren en miereneters

  ·         Nieuwe verboden in crisistijd

  ·         Vertelsels uit oude geschriften

  ·         Dementie, oorzaken ?

  ·         Uw buur de andere cultuur

  ·         Leven liefhebben, grootste kunst

  ·         Ontwaakt gehypnotiseerden der aarde !

  ·         Familiebedrijfsaga zonder foto's

  ·         Bewondering en Afkeer voor...

  ·         Oud en Nieuw in Politiek.

  ·         Wereld Economisch versus Wereld Sociaal Forum

  ·         Geschiedenis via jaartallen 718-1984

  ·         Hagelandland en de wereld

  ·         We leerden huizen bouwen,schrijven, boeren(2)

  ·         Van Grot tot mobilhome(1)

  ·         Gevaarlijke zever die U betaalt.

  ·         Gevaarlijke,ideale &werkelijke wereld

  ·         Een liedje voor de andersglobalisten

  ·         Boekentips voor Obama

  ·         Toespraak tot wereldgenoten, plus gastauteurs

  ·          

  ·          

  ·         Sociale kinderen in actie !

  ·         Zalig 'de' progressieven want... !

  ·         De intenties van mevr.Clinton

  ·         Belemmering inzichten & inspraak

  ·         Het leven is een totaalcompositie

  ·         De toekomst van betogingen

  ·         Té dicht voor dichter

  ·         Mail van Bush in mijn mailbus

  ·         Lot & Tol & kinderen

  ·         Meer oorlogsonheil op til ?

  ·         Tips voor neoliberale economen

  ·         Oorlogsverzet beschoten in Israël !

  ·         Krijgt SPA-rood verkiesbare plaatsen in Juni ?

  ·         Paramilitair extreemrechts Tsjechië Hongarije

  ·         why voting to let madness survive ?

  ·         2009 Vieren :Wat Waar met Wie ?

  ·         Nu reeds jaarverslag 2009 bij filosofisch verzet!

  ·         evaluatie familie&vrienden bijeenkomsten

  ·         gastauteurs ivm Bombardementen Palestina : vrede vzw,l.e.f. en andere

  ·         Soappersonages geen politieke mening?

  ·         Andere soort bezinnig

  ·         Kan iemand drie vaders hebben ?

  ·         de 2de dag na Stille nacht

  ·         Waar is bestuurlijke elite mee bezig ?

  ·         Tijd, relativiteit en liefde

  ·         Mijn verderste verserste vers

  ·         Oorzaken kruisweg vdheer Leterme Y

  ·         for englisch readers

  ·         Laatste kerstboodschap koning Albert

  ·         Democratie : gevaren en kansen

  ·         Even opa mailen !

  ·         Genoeg stof om even bij stil te staan

  ·         Toespraakje voor de parochianen

  ·         Mag ik U om uitleg vragen ?

  ·         2gedichten op weg naar mooiere wereld

  ·         Bloggers versus krantenlezers. Meer uitwisseling

  ·         Koop een krant lees geen walgblad!

  ·         Terreur stoppen KAN. Yes we must !

  ·         gastauteur :Michael Moore's visie op carmaking

  ·         Internetles in tussen de regels lezen.

  ·         Filosofisch tegengewicht voor geknoei en rotzooi

  ·         Alternatieve aanpak vluchtelingenbeleid

  ·         Lotgevallen van Luchtmachtpiloten

  ·         Brandstichters gaan weer blussen !

  ·         Infostand De Crem misstond op herdenking

  ·         Licht op ons Leven, Licht ons leven op.

  ·         Tijd voor filosofische bezinning

  ·         afscheid van een goed man

  ·         Chantagepraktijken in de bankwereld

  ·         Doodsgeluiden (afle4romanblog)

  ·         Eén been in 't graf, een ander in de 'hemel'?

  ·         Herberg 't Heelal(Romanblog aflev.2)

  ·         ROMAN : MEER dan het OPPERVLAKKIGE (1)

  ·         Hoe effektief zijn stakingen nog ?

  ·         Film die men laat durfde vertonen!

  ·         Hun hebzucht tast onze vruchtbaarheid aan !

  ·         staat er iets je niet aan?doe er dan wat aan!

  ·         Vorm je een eigen mening !

  ·         Meer sociale mensen aan de top !

  ·         vele problemen hangen samen

  ·         Door de ogen van een nieuwgeborene :

  ·         gastauteurs aktiegroep STOP CASINO

  ·         Spiritualiteit is ...***

  ·         Zijn er al wapenfabrikanten failliet ?

  ·         Ren voor je leven boertjes,ze vergaderen weer

  ·         Ongewone vragen voor de gewone man.

  ·         Eerst deze film bekijken Barack!

  ·         Homo Sapiens Politico

  ·         de nieuwe presidenten

  ·         gastauteur : actie zwarte parachutes

  ·         Beschouwende Citaten Octo

  ·         LISTEN TO YOUR INNER VOICE

  ·         Voor de oorlogsdoden na Allerheiligen.Congo.

  ·         drie dichterlijke definities

  ·         drie allerzielengedichten

  ·         toekomstig verkiezingsprogramma

  ·         ode aan een punt

  ·         rechtvaardige belastingen(gastauteurs)L.E.F.

  ·         2008 wereldwijde stroomversnelling history

  ·         Even terug naar de oorsprong

  ·         Hoe we de verrechtsing betalen.

  ·         "Ben ik links of rechts mijnheer"?

  ·         Beton.Goud.Schulden.Holywood.Wij.Toekomst

  ·         Hebben we 't ditmaal goed begrepen?

  ·         Het leven heeft ons in zijn greep

  ·         Orissa, godsdienstrellen of klassenstrijd ?

  ·         Houdingen die prijzen goedkoper maken

  ·         Arme anti-progressieve politiekers

  ·         Blijft failliete Ijsland een unicum ?

  ·         Vergaderen om revolutie te voorkomen

  ·         Nog meer verarming te verwachten ?

  ·         Beursspekulatie leidt tot fascisme

  ·         moeilijkste berekening ever:NU-moment

  ·         Ook U kan de wereld verbeteren.

  ·         Kabaret:'eeuwig oud en jong.'

  ·         Liefdesrecept

  ·         Beminde gelovigen anno2008

  ·         Woorden en andere aanrakingen

  ·         Het objektieve bewijs van eeuwig leven

  ·         Tijd bestaat niet, de bus missen kan wel

  ·         Lied van de zwaluwen

  ·         Tussen leven en dood:goed voelen

  ·         het verhaal achter het denken

  ·         het verhaal achter het denken

  ·         Filosofie in het dagelijkse leven

  ·         Toeristen aller landen, vertrek op tijd eens

  ·         inderdaad,tijden veranderen mr president

  ·         Wat deden USpresidenten na1929?

  ·         eerste radio in 't dorp en nu

  ·         Bush-kruit kan er weer niks aan doen

  ·         Hé hallo, hoe is 't ginder ?

  ·         Wreedaardige spelletjes

  ·         inzichten in liefde

  ·         Piraten regeren wereld,meer en meer

  ·         geld waardeloos? Stamkroegvergadering !

  ·         Profetisch Artikel over Crash (januari08)van IKS

  ·         't einde van alle soorten terroristen

  ·         intern.dag vd Vrede vandaag(16/09/08)

  ·         gastauteur :Michael Moore's Free Movie

  ·         NVA Dewever Gezever,ça suffit maintenant

  ·         België tart atoommachten met kop in 't zand

  ·         ZuidAmerika,herkolonisatie?n.500j uitzuigerij?

  ·         meer internationale afspraken=minder oorlog

  ·         KIP & EI en WIJ

  ·         de échte 2012-uitdagingen

  ·         Aan Iedereen

  ·         Stop gefop! China?koopt onze?luchtvaart niet.

  ·         Geweten. Wereldbeeld. Ideologie.

  ·         mogelijke VRT-boodschap voor de kosmos

  ·         gastblog voor culturele uren

  ·         Knettergekke hutsepot van belangen.

  ·         Militaire strategen tegen sociale mensen

  ·         de nieuwe baronnen en Obama

  ·         Inplanting van patriotische gevoelens

  ·         m'n theatermonoloog, een ode aan de mens

  ·         Het grappige aan onze evolutie

  ·         Het denken daagt U uit !

  ·         Echt gebeurde callcenter humor 1207!

  ·         ONBEKEND GASTAUTEUR UIT 1692

  ·         OPGEPAST VOOR INTERNETFABELS

  ·         Michael Moore's waarschuwingen !

  ·         Het boek dat 'Leven' noemt.

  ·         Liefde en verzet in oorlogstijd

  ·         FILOSOFIE KAN POLITIEK REDDEN !

  ·         Dichter wreekt oorlogsslachtoffers !

  ·         Verdomde pretbedervers der wereldvrede !

  ·         Wall Street 1929-crash bis ? Nee toch !

  ·         vier f-eetjes op culinaire trektocht

  ·         gastauteur willeke : religieus ochtendgloren

  ·         TERRORISME IN OPDRACHT VAN ??????

  ·         Barack's Berlijnse Beloften

  ·         hoe ziek zijn sommige midden-oosten leiders?

  ·         2008,jaar van de stroomversnelling van de geschiedenis

  ·         wat aan de bigbangreeksen voorafgaat

  ·         KAMPEREN IN BRUSSEL

  ·         verbonden levens

  ·         er valt zoveel te vertellen

  ·         hypokriete solidariteit

  ·         LICHT OP ONS LEVEN. LICHT ONS LEVEN OP

  ·         wereldfeest 08 leuven

  ·         james petras en chloorkippen

  ·         heeft er daar iemand honger ?

  ·         belang standpunten buitenland

  ·         antwoord op -welvaartwatcher-

  ·         poltical theory number one

  ·         parlementen die dwaze oorlogskredieten stemmen

  ·         drie gedichten

  ·         some important notions about love

  ·         the more you look for sucre...the more ...

  ·         realistische pooweezie

  ·         poging tot inzicht in liefde

  ·         handleiding werkelijkheid

  ·         reisroutes

  ·         2008 verw8tingen

  ·         big brother-berichten

  ·         mekaar graag blijven zien

  ·         investeringen en openbare werken

  ·         pour lecteurs français

  ·         for english readers

  ·         multicultuur

  ·         relativeren 'belgische' problemen

  ·         rand-burgemeester-kwestie en vlaams blok

  ·         priester françois

  ·         the twelve commandments

  ·         about direct democracy

  ·         belangrijk ivm Iran-hetze anno 2007/09

  ·         octo's poetry

  ·         octo's politieke observaties

  ·         octo's filosofische essays

  ·         alternatieve media

  ·         belgie voorbeeldland ?

  ·         hoe dom gaan we deze keer reageren ?

  ·         wapenaankopen

  ·         het kiezen in de politiek

  ·         één procent-demokratie

  ·         deelname aan klassieke verkiezingen

  ·         uitmonding evoluties op lange termijn

  ·         een verjaardagsgedicht en andere

  ·         een andere soort bezinning

  ·         social poetry

  ·         de zin vh leven :uit alle mogelijke onzin geraken

  ·         a new (international) voting system

  ·         verhoging energieprijzen ondanks liberalisering 

  ·         dorpsfeest

  ·         tips om te lezen

  ·         de details en de grote lijnen

  ·         schetsen uit de spreekkamer van 't dagelijkse

  ·         leren van mensen

  ·         poezie en wetenschap tegen waanzin

  ·         cacaobonen

  ·         'wij en de toendra"

  ·         voedsel

  ·         wereldgenoot

  Het voortijdig testament

  Deel IV kortverhalen

  Tussen AllerzielenEn Euroshima     1

  Dichter bij de geest         42

  De Blogfilosofen               95

    Zoveelste romanidee 131

  BLOGKUNSTENAAR.  BLOGNOVELLEN  138

  Gotlev en het te schetsen leven         151

  Karel Kompel's revolutie, 'referendumroman'        170

  Planetary News 2040          185

  Ach ja, de liefde :zie     http://achjadeliefde.skynetblogs.be

  Loving life, is an art   http://lovinglifeanart.blogspot.be/

   

   

  DEEL V / poems gedichten :

   

   

   

  http://octosfilo-poeziepaginas.skynetblogs.be/   EN LINKEN ALDAAR

   

   

   

  http://www.youtube.com/user/octois/videos   vocaal voorgedragen

   

   

   

   

   

   

   

  a) Menselijke emoties in hun tocht naar gevoelens en innercommunicatie

   

   

   

  het houten ruimteschip in het woud van haast glazen bomen 1

   

   

   

  stenen mannelijk, schelpen vrouwelijk 3

   

   

   

  zicht van in de duinen 4

   

   

   

  de anijs in m'n raki  4

   

   

   

  zo sschoon, zo wreed, zo onmogelijk 5

   

   

   

  de volle-maan-dagen 5

   

   

   

  weet iemand wanneer het stopt ? 5 ontwaken in een zetel 7

   

   

   

  het labyrint genoemd 'leidraad' 8  was ik dan toch mis ? 8

   

   

   

  ?waarom sterven sommige mannen op middelbare leeftijd ? 9

   

   

   

  puntjes op de i  9

   

   

   

  april op een oude bank  10

   

   

   

  de kersenboom 10

   

   

   

  de laatste veroveringspoging  10

   

   

   

  octoschets  10 anoniem afscheid  11

   

   

   

  dolend  11 te veel ikken  12 op reis  13

   

   

   

  het gezicht 13 het ergerlijke  13 mensen,wensen, wonen  13

   

   

   

  verzoening en geweten  13 de twaalf geboden  14

   

   

   

  u bent van geen tel  14 uitgeschreven  15

   

   

   

  gelukkige verjaardag, vriendin-in 16

   

   

   

  verlangen naar eerlijkheid  17 verzoening  17

   

   

   

  zodanig zot zchepselke  17  lessen van aan de Lesse 18

   

   

   

  pa's nieuwe-eeuw-boodschap  18 tussen ogen en benen  19

   

   

   

  subtiele geheimen des levens 20

   

   

   

   

   

   

   

  b) De wereld van de arbeid

   

   

   

  telekommunikatie  1 Het welke is jouw nummer ? 1

   

   

   

  De echte kunstenaars  2 intro octo-politico  2

   

   

   

  questions for workers, dear comrades 3

   

   

   

  gelijktijdig  4   't gaat soms te ver  7

   

   

   

  al jullie gemarchendeer met pillen  7

   

   

   

  emailreklame  8 het waanzin    8 niet ons lot     8

   

   

   

  madness        9het sterven van de rupsen  9

   

   

   

  voting  10 song for the worker 11 text for the worker  12

   

   

   

  niks meer te koop   13 opa indiaan   14

   

   

   

  lessons from history  14 kameraad arabier  15

   

   

   

  meer arbeidenden in aktie  16

   

   

   

  ontmoeting met het Lommels Friedhof  17 

   

   

   

  intermezzo  19

   

   

   

  you call yourself a president ?  20

   

   

   

  while it is so silent here...        20

   

   

   

  disarmement  20 to the new generation  21

   

   

   

  Middle East Madness    21 toerisme in het  beloofde land  21

   

   

   

  Detroit's protest against the invasion  22

   

   

   

  Wordt het al een beetje duidelijker ?   22

   

   

   

  Besef  22

   

   

   

  Een strookje land onderaan een Oosters kontinent  22

   

   

   

  Max Havelaar  23

   

   

   

  Politiek  via filosofische invalshoek  23

   

   

   

  Kanä schuilkelder  23

   

   

   

                                                

   

   

   

  Labour Party versie sociale demokraten GB 2006     23

   

   

   

  Uit jezelf leren werken  24 Linkse hergroepering ? 24

   

   

   

  Zoutontziltingsfabrieken  24 Fiktieve vogel  24

   

   

   

  De politiek van d'ouwe tijden  25

   

   

   

  Congo  26 Burgeroorlog in Mesopothamië  27

   

   

   

  Stel het eens even anders voor  27 inzet van ons voor hen              28Mindcontrol                               

   

   

   

  Terwijl we onze families verzorgen  28

   

   

   

  Neonazischurft                           28

   

   

   

  Uitgeteld  29de stem-voor-mij-rage  29

   

   

   

  Toch minder oorlog op komst ?   30

   

   

   

  Gij die oproept tot geweld  30 zacht tegen hard  30

   

   

   

  onvervulde wensen  30

   

   

   

  rechtse overlopers, ...sociaal zijn is altijd beter  30

   

   

   

  Belgenlandje  30 Gemeentehuiskoorts  31

   

   

   

  0110_2006 waves  31 donkere fruitplukkers  31

   

   

   

  Christophe l.hulp op kleine schaal  32

   

   

   

   

   

   

   

  c)Filosofische gedichten, overdenkingen,citaten

   

   

   

  c)gedichten

   

   

   

  dankbaar blijven   1 geroosterde boterhammen  1

   

   

   

  ode aan een punt  2 na de dood  2

   

   

   

  hoopje ellende   3 doorgeven  4

   

   

   

  definities van dichten uit geest en tuinieren op grond  4

   

   

   

  de essentie  4

   

   

   

  dichterseucharistie, zeg maar gewoon 'dichtersmis'  5

   

   

   

  innervoice  6 everybody has a name  7

   

   

   

  c) innerlijke overdenkingen

   

   

   

  Peace will come in the hart of the one with the honnest soul.  8 

   

   

   

  Evolutie van het bewustzijn.   8

   

   

   

  De fietstocht naar de notenberg  12

   

   

   

  aan iedereen die...  13

   

   

   

  spiritualiteit is ... 15

   

   

   

  philosophy  16

   

   

   

  c)beschouwende citaten    17

   

   

   

   

   

   

   

  (d)English poems & new quotes(in between Dutch Poems)

   

   

   

  intro-octo politico  

   

   

   

  questions for workers, dear comrades

   

   

   

  madness

   

   

   

  voting

   

   

   

  song for the worker_ text for the worker

   

   

   

  you call yourself a president ?

   

   

   

  while it is so silent here...

   

   

   

  disarmement

   

   

   

  to the new generation

   

   

   

  Middle East Madness

   

   

   

  everybody has a name

   

   

   

  philosophy

   

   

   

  peace will come in the hart of the one with the honnest soul

   

   

   

  innervoice

   

   

   

  voortijdig testament

   

   

   

  f)Dieren natuurlijk

   

   

   

          DE VLIEG EN DE SPIN De dromende kikker

   

   

   

          De hommelende bijen De bosduiven TSJIRP

   

   

   

   

   

   

   

  KAKELEN HET EENDEOOG

   

   

   

   

   

   

   

  de Stimp  :hij was-is een groot Kat

   

   

   

  Kattengedicht in winter

   

   

   

  adieu Porto,getemde oerhond

   

   

   

   

   

   

   

  g) In memoriam

   

   

   

  afscheid van een wijs en goed man

   

   

   

   

   

   

   

  +DE DODEN

   

   

   

  Liefdes verliezen en zielen die heengaan

   

   

   

  h) Dagboekpoëzie vanaf 2007

   

   

   

  Dit is ons Leven

   

   

   

  Roodborstje noem je

   

   

   

  zo tussen mensen van niet alle dagen

   

   

   

  Eindelijk likt de zon me weer

   

   

   

  Zinnen Zetten

   

   

   

  Oosterse sferen

   

   

   

  fijnzinnig wezen

   

   

   

  Het ligt tussen de dennenbomen

   

   

   

  vader fysica en moeder chemie

   

   

   

  vlieg redt vlieg

   

   

   

  stadsmusje

   

   

   

  Liefdes verliezen en zielen die heengaan

   

   

   

  • De huidnood

   

   

   

   

   

   

   

  • 57 jaar, baah, een tussenstopje 1954 2011 2054

   

   

   

  getiteld 17de verjaardaggedicht

   

   

   

  11x8, proficiat en dankjewel

   

   

   

  2012 blogs

   

   

   

  Merelsnaren

   

   

   

  Opstaan.

   

   

   

  citaten,

   

   

   

  Remedie ter voorkoming verstoorde harten

   

   

   

  Eindelijk er acht-er gekomen !

   

   

   

  na de dood

   

   

   

  ode aan een punt

   

   

   

  voortijdig testament

   

   

   

  Het verdriet om zijn broer

   

   

   

  God zij dank, ‘god’, dat zijn de anderen

   

   

   

  Je ziel zit ook bij wie je ze gaf, geeft,zult geven

   

   

   

  Nood aan vrouw

   

   

   

   

   

   

   

  Over de maat. Overmaat

   

   

   

  Je ziel zit ook bij wie je ze gaf, geeft,zult geven

   

   

   

  The heat is gone

   

   

   

  New couple

   

   

   

  Left my wood one day

   

   

   

  Back in my wood

   

   

   

  De oude god

   

   

   

  Gedicht voor de allumetten

   

   

   

  vriendschap-liefde

   

   

   

  Welk verhaal blijft er te vertellen ?

   

   

   

  vriendschap-liefde

   

   

   

  Er was eens een kip

   

   

   

  Kleinnootjes

   

   

   

  De hellen van onmensdom

   

   

   

  kameraad Arabier    

   

   

   

  Vandaag kwam er

   

   

   

  OCTAO

   

   

   

  SCHOENEN

   

   

   

  Routine

   

   

   

  Reis

   

   

   

  Wezens

   

   

   

  Nieuwsankers

   

   

   

  Windstil Windspel

   

   

   

  Letterkes maken

   

   

   

  Ga zitten en vertel me je verhaal

   

   

   

  Internationale gasten uit de hele wereld

   

   

   

  zijn beruchtste vers

   

   

   

  Flip konijn

   

   

   

  Erotisch Ballet in acht gedichten

   

   

   

   jongste citaat

   

   

   

  Reiger in Regen

   

   

   

  Europe united in Minerals

   

   

   

  Dit is ons Leven

   

   

   

  In order to :

   

   

   

  New pages

   

   

   

   té dicht voor een dichter

   

   

   

  zo tussen mensen van niet alle dagen

   

   

   

  De stilte die om antwoorden vraagt

   

   

   

  De stilte die antwoorden geeft

   

   

   

  Genetische genegenheid

   

   

   

  Vermijd slapeloze nachten e levende steen

   

   

   

  vierkant in de lucht

   

   

   

  voortijdig testament

   

   

   

  kijk toch eens hoe je doet

   

   

   

  Zanguur of klaagmuur—intens gedicht

   

   

   

  In order to :

   

   

   

  top van het opstoken

   

   

   

  Losing Loves

   

   

   

   

   

   

   

  ZEN, Zinnen Zetten