• Plusminus

     

    WP_20140302_008.jpg

     

    Positief onverschillig evenwicht Alhoewel wij wegens opbouw de natuur zijn en de natuur ons, is ons zoeken naar evenwicht anders. Indien we afstand nemen van onze negatieve emoties en ons met mensen bezig houden die eerder het bewustzijn dan de roes zijn toegewijd gaan we minder problemen hebben. Woorden, zielen, lichamen en alle andere spirituele fenomenen zijn machtig, spring er kieskeurig mee om, respect voor jezelf en voor morele waarden voorkomt schade aan iedereen en alles. "Liefde", zegt men, is onbaatzuchtig, zelfs in moeilijke situaties stappen, zonder te luisteren naar de wijsheid die fluistert van 'overal tusen uit te blijven...maar is niet zo voor een stuk, de wijsheid geboren ? Voor de natuur ligt er geen tragiek in het komen en gaan en altijd weer herbeginnen, wij hebben daar veel meer last van. Allen willen we meestal zekerheden in onze omgang met mensen en het stoffelijke...terwijl we nog weinig oog hebben voor de dagelijkse symboliek die deze beide personages te bieden hebben. We wonen samen en proberen overeen te komen of én onze willetjes door te zetten. Om tot één quote of wijsheid te komen hebben miljoenen mensen ervaringen met mekaar gehad en diegene die ze schrijft geeft ze vorm. Aan vele quotes mankeert altijd iets en de meeste zijn maar voor bepaalde groepen geldig. Eenieder gaat zijn eigen wegen én of die van anderen en af en toe komen we mekaar tegen, waar men uitkomt hangt van zovele dingen af...in al die dagreizen voor 't graf. Wakker worden. Drinken met ogen. Lucht scheppen met de neus. Wat voorbij is heb je gewogen, alle dagen heb je de keus. Er moeten altijd een aantal fasen doorlopen zijn eer de therapie die het leven is, voledig zijn werk kan doen. De ene woonde altijd al alleen, de andere wil voortaan alleen wonen, en diegenen die dat niet willen en toch alleen blijven wonen kwamen soms al mensen tegen die licht op hun leven wierpen, maar dat moet je kunnen verdragen niet, zoniet wacht er weer verdriet...om toestanden uit vorige generaties of in het eigen leven. In functie van datgene wat men te ervaren heeft en doormoet zitten de meest omstandigheden van de meeste mensen wel goed bij nader uitklaren...niet te vlug medelijden mee hebben. Wees blij en geef het door en ziet mekaar graag in zo verre dat te doen is. Waardeer mekaar voor wat je doet, al is dat niet altijd omgekeerd waar. Wens eenieder veel innerlijke rust; er zonder is weinig inzicht mogelijk. Wees tevreden als je iemand kent of een paar mensen met wie je alle mogelijke connecties van al die in gegevens in het leven kunt op een spone manier kunt bepraten. Het leven, het begon al voor de helft toen we die massaspurt gewonnen hebben. Heb je ze ? ,